ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าประชาศรัทธาธรรม

610227 02พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าประชาศรัทธาธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

 

 

 

610227 05610227 02610227 14610227 16