ตรวจเยี่ยมวัดต่างๆ

ตรวจติดตามการเตรียมงาน ยกช่อฟ้าวัดบูรพา บ้านพับ

610228 1 11พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามการเตรียมงาน ยกช่อฟ้าวัดบูรพา บ้านพับ อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

พบปะเยี่ยมยามสนทนาธรรมสำนักสงฆ์ศรีลำดวน

610225 2 01พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พบปะเยี่ยมยามสนทนาธรรมกับผู้มาปฏิบัติธรรมพบปะเยี่ยมยามสำนักสงฆ์ศรีลำดวน บ้านเหล่าแค ตำบลเหล่าเสือโก้ก อำเภอเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานีวันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจติดตามความก้าวหน้าของสำนักสงฆ์ กุดเม็ก

610205 7 01พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี พร้อมเจ้าคณะอำเภอศรีเมืองใหม่ ตรวจติดตามความก้าวหน้าของสำนักสงฆ์ กุดเม็ก บ้านคำบง อำเภอศรีเมืองใหม่ จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๒/๐๕

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าประชาศรัทธาธรรม

610227 02พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าประชาศรัทธาธรรม อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ พบปะญาติโยม วัดป่าโนนหนองไฮ

610122 7 06พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ พบปะญาติโยม วัดป่าโนนหนองไฮ (สาขา ๒๒๔ วัดหนองป่าพง) อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานีในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัด วัดบ้านบก ตำบลหนองไข่นก

610227 1 4พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัด วัดบ้านบก ตำบลหนองไข่นก อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าหนองกระโดนฯ

610122 6 04พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ พบปะญาติโยม วัดป่าหนองกระโดน อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๑/๒๒

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดน้อยรัตนาราม อ.น้ำยืนฯ

610122 5 01พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดน้อยรัตนาราม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมชม พบปะญาติโยมที่วัดสวนป่าสันติคุณ

610227 3 08พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เยี่ยมชม พบปะญาติโยม ที่กำลังเตรียมงานฉลองเจดีย์ฯที่วัดสวนป่าสันติคุณ บ้านเหล่าป่าเป๊ด ถิ่นภูไท อำเภอเมือง จังหวัดมุกดาหาร

อ่านเพิ่มเติม...

ติดตามการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านโซง อ.น้ำยืนฯ

610122 4 01พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจติดตามการก่อสร้างพระอุโบสถ วัดบ้านโซง ตำบลโซง อำเภอน้ำยืน จจังหวัดอุบลราชธานี วันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมหลวงปู่บุญ อายุ ๙๘ ปี วัดบ้านหมากมี่

610206 11พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี เยี่ยมหลวงปู่บุญ อายุ ๙๘ ปี วัดบ้านหมากมี่ ตำบลกระโสบ อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี ซึ่งหลวงปู่ได้พาเดินชมภูมิประเทศวัด

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรมฯ

610122 3 03พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่าห้วยแก้วเจริญธรรม ตำบลศรีวิเชียร อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๑/๒๒

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมวัดพัฒนา ตำบลโนนกุง อ.ตระกาลพืชผล

610205 2 5พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระวัดพัฒนา ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๒/๐๕

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัด เยี่ยมพระวัดบุคำ ต.เก่าขาม อ.น้ำยืนฯ

610122 2 01พระเทพวราจารย์ จังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัด เยี่ยมพระ /ติดตามเจ้าอาวาสที่ได้รับการแต่งตั้งใหม่ วัดบุคำ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี พบปะญาติโยม ที่เตรียมจัดสถานงานปฏิบัติธรรมประจำปีในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจเยี่ยมวัดนาหนองแดง ตำบลโนนกุง อ.ตระกาลพืชผล

610205 3 03พระเทพวราจารย์ ตรวจเยี่ยมวัดนาหนองแดง ตำบลโนนกุง อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ในช่วงบ่ายวันที่ ๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่านาแก อ.เดชอุดมฯ

610122 01พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดป่านาแก (สาขาที่ ๑๐๖ วัดหนองป่าพง) อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระ วัดศรีตัสสาราม

610205 5 05พระเทพวราจารย์ จจ. อุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ ร่วมฉันภัตตาหารเพล วัดศรีตัสสาราม ตำบลตากแดด อำเภอตระการพืชผล จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๒/๐๕

อ่านเพิ่มเติม...

ตรวจวัดเยี่ยมพระวัดทุ่งสว่าง ฯ ๖๑/๐๑/๐๘

610108 17พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ตรวจวัดเยี่ยมพระ การเตรียมการงานพระราชทานเพลิงศพ พระครูโอภาสธรรมประคุณ อดีตเจ้าอาวาสวัดทุ่งสว่าง ตำบลไร่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...