สวดถอนสมานสังวาสสีมา ณ วัดหนองทัพ

610225 1 12วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙ – ๑๖.๕๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติ...สมานสังวาสสีมา

สมมติติจีวราวิปปวาส อาจารย์พระครูศรีธรรมโสภิต เจ้าคณะอำเภอน้ำยืน ประธานดำเนินงาน นำคณะสงฆ์สวดถอนติจีวราวิปปวาส ในช่วงเช้า แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงบ่าย และเป็นพระอุปัชฌาย์นาคไซ ในช่วงค่ำ คณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชนร่วมถวายอุโบสถ ประธานฝ่ายฆราวาสนายสมชัย บูรณะ นายอำเภอน้ำยืน อ่านประกาศตราตั้งวิสุงคามสีมา นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมอนุโมทนาสาธุการ ณ วัดหนองทัพ บ้านหนองทัพ ตำบลเก่าขาม อำเภอน้ำยืน จังหวัดอุบลราชธานี610225 1 58610225 1 49610225 1 54