สวดถอนสมานสังวาสสีมา วัดป่าไร่

610225 01วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๙ – ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติ...สมานสังวาสสีมา

สมมติติจีวราวิปปวาส อาจารย์พระครูสารจันทวิมล เจ้าคณะอำเภอนาจะหลวย ประธานดำเนินงาน นำคณะสงฆ์สวดถอนติจีวราวิปปวาส ในช่วงเช้า แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงบ่าย และเป็นพระอุปัชฌาย์นาคไซ ในช่วงค่ำ คณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชนร่วมถวายอุโบสถ ประธานฝ่ายฆราวาสนายธนสาร เจริญสุข นายอำเภอนายจะหลวย อ่านประกาศตราตั้งวิสุงคามสีมา นำข้าราชการ พ่อค้า ประชาชน ร่วมอนุโมทนาสาธุการ ณ วัดป่าไร่ บ้านป่าไร่ ตำบลโสกแสง อำเภอนาจะหลวย จังหวัดอุบลราชธานี

610225 10

610225 04610225 11