พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูขันติพัฒนโสภณ

610224 002เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรม...เทศนา และพิจารณาผ้ามหาบังสุกุล

กราบขอบพระคุณเจ้าคณะพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดอุบลราชธานี โดยมีท่านนายอำเภอน้ำขุ่น เป็นประธานฝ่ายฆราวาส นำหัวหน้าส่วนราชการ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน ทายกทายิกา ร่วมงานพิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูขันติพัฒนโสภณ ( พงษ์ ขนฺติสุโภ ) สกุลเดิม ธนูไตร สิริอายุ ๔๘ ปี พรรษา ๑๘ อดีตเจ้าอาวาสวัดตาโอง พระครูสุทธิพัฒนกิจ เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น ประธานจัดงาน มอบหมายให้สำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี อัญเชิญหีบไฟพระราชทาน ณ เมรุชั่วคราววัดตาโอง ตำบลขี้เหล็ก อำเภอน้ำขุ่น จังหวัดอุบลราชธานี610224 011610224 030610224 040