งานสมโภชอุโบสถวัดโคกชำแระ ๖๑/๐๒/๒๐

610220 16วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. อาจารย์พระครูกิตติอุดมคุณประธานดำเนินงาน จัดงานสมโภชอุโบสถวัดโคกชำแระ และงานบุญประจำปี ( บุญ...มหาชาติ )

เจ้าอธิการสากล กิตติญาโณ เจ้าคณะตำบลโคกชำแระ เขต ๑ ประธานร่วม พร้อมด้วยผู้นำชุมชน และชาวอำเภอทุ่งศรีอุดม ร่วมลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ ๒,๒๔๐ คน ( ไม่รวมพระ ) ขออนุโมทนาสาธุการ ณ วัดโคกชำแระ ตำบลโคกชำแระ อำเภอทุ่งศรีอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

 

610220 15610220 16610220 35610220 19