พิธีปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดอาศรมสันติวันฯ

610218 2 002พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติสมานสังวาสสีมา สมมติติจีวราวิปปวาส ในช่วงบ่าย พระเดชพระคุณพระศรีรัตโนบล

เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ ประธานดำเนินงานนำคณะสงฆ์สวดถอนติจีวราวิปปวาส ในช่วงเช้า แสดงพระธรรมเทศนาในช่วงบ่าย และเป็นพระอุปัชฌาย์นาคไซ ๑๒ นาค ในช่วงค่ำ คณะสงฆ์ คณะศรัทธาสาธุชนร่วมถวายอุโบสถ และอนุโมทนาสาธุการ ณ วัดอาศรมสันติวัน บ้านแค ตำบลคำขวาง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

610218 2 080610218 2 011610218 2 155610218 2 194610218 2 016