ผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดอุดรภาราม

610218 1 03พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงสัมโมทนียกถา งานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต พร้อมพระภิกษุ ๕ รูป และตัวแทนญาติโยมนำโดย พลเรือตรีพิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผบ.นรข.เดินทักลูกนิมิต ทั้ง ๘ ทิศ ณ อุโบสถวัดอุดรภาราม

บ้านกุดกอย อำเภอกุดข้าวปุ้น จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

610218 1 03610218 1 05610218 1 20610218 1 21610218 1 06