งานปฏิบัติธรรมประจำปี ของวัดดงหนองตอ

610315 1 04พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนา งานปฏิบัติธรรมประจำปี ของวัดดงหนองตอ นายอภิชัย พลเสน ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานกล่าวเปิดการปฏิบัติธรรม

 

 

610315 1 03610315 1 16610315 1 17610315 1 14