ฉลองตราตั้ง พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท พระครูโสภณอัครทร

610315 08งานบุญ ฉลองตราตั้ง พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท พระครูโสภณอัครทร เจ้าอาวาสวัดนาห่อม/รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี กล่าวสัมโมทนียกถา นายฮวงเซ็ง แช่ลี้

โยมอุปถัมภ์วัดอ่านตราตั้ง โดยมีเหตุผลการจัดงาน รวม 4 ประการ คือ 1. การแสดงออกซึ่งความกตัญญู ต่อพ่อแม่ ครูบาอาจารย์ 2.เทิดทูน เชิดชู สถาบัน พระมหากษัตริย์ และศาสนา 3.ให้ความสำคัญแก่คณะสงฆ์ 4.ดำรงความมั่นคง ของพระพุทธศาสนา

 

610315 03610315 23610315 19610315 06