งานบำเพ็ญบุญครบ ๗ วัน พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์

610312 06พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนา งานบำเพ็ญบุญครบ ๗ วัน สัตตมวาร พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร /

เจ้าอาวาสวัดศรีบุญเรือง มีนายมนตรา กอซอ นายอำเภอโพธิ์ไทร เป็นประธานฝ่ายฆราวาส

 

 

610312 04610312 11610312 13610312 15