พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล พระรัตโนภาสวิมล

610311 001พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการคณสงฆ์ ภาค ๑๐ ทุกระดับชั้น

ร่วมเจริญพระพุทธมนต์ และแสดงมุทิตาสักการะพระเดชพระคุณพระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ในงานพิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล อายุ ๘๐ ปี พรรษา ๕๙ ในการนี้พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี ได้อัญเชิญผ้าไตร และกระเช้าดอกไม้ เจ้าประคุณสมเด็จพระพุฒาจารย์ เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก พระเดชพระคุณพระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม ร่วมแสดงมุทิตาในงานดังกล่าว ประธานฝ่ายฆราวาส นายเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี นายอำเภอเดชอุดม นายวิรอด ไชยพรรณา ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาจังหวัดอุบลราชธานี นำพ่อค้าประชาชน สาธุชนชาวอำเภอเดชอุดม ร่วมแสดงมุทิตาสักการะ610311 013610311 005610311 043610311 039