พิธีรดน้ำศพพระกันหา อนุตฺตโร ( โสมาพิมพ์ )

610309 07วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม อาจารย์พระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ( ฝ่ายการศึกษา ) ได้มอบผ้าไตร

และปัจจัยจำนวนหนึ่งเพื่อใช้จ่ายในงาน และนำคณะสงฆ์ตำบลสมสะอาด เขต ๑ - ๒ ร่วมพิธีรดน้ำศพ และกล่าวคำขอขมาพระกันหา อนุตฺตโร ( โสมาพิมพ์ ) อายุ ๗๕ พรรษา ๑๑ อดีตพระลูกวัดสมสะอาดที่มรณภาพด้วยโรคชรา ตลอดทั้งผู้ใหญ่บ้านชาวบ้านสมสะอาดร่วมในงานดังกล่าว...ขออนุโมทนาบุญสาธุ...ซึ้งจะมีพิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถึงวันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๑ ทำการฌาปนกิจ ณ เมรุชั่วคราววัดสมสะอาด บ้านสมสะอาด ตำบลสมสะอาด อำเภอเดชอุดม จังหวัดอุบลราชธานี

610309 23610309 10610309 19610309 33