แสดงพระธรรมเทศนาสวดสมโภชวัดป่านาเยีย

610301 1 28วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๙ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ Ph.D. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระศรีรัตโนบล ป.ธ.๙ Ph.D. เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ

นำเจ้าคณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์ สวดสมโภชวัดป่านาเยีย และงานบุญประจำปี ๒๕๖๑ โดยมีหลวงพ่อพระครูอรุณธรรมโกศล เจ้าคณะอำเภอนาเยีย เป็นประธานฝ่ายสงฆ์ และเป็นประธานดำเนินงาน พร้อมนายอำเภอนาเยีย นายประจวบ รักแพทย์ประธานฝ่ายฆราวาส นำผู้นำชุมชนทายกทายิกาคุ้มบ้านนาเยียร่วมงานบุญ ยอดลงทะเบียนบวชชีพราหมณ์ ๙๕๕ คน ขออนุโมทนาบุญสาธุ...

 

610301 1 28610301 1 27610301 1 06610301 1 08610301 1 20