อัลบั้มภาพ

งานปฏิบัติธรรมประจำปี ของวัดดงหนองตอ

610315 1 04พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนา งานปฏิบัติธรรมประจำปี ของวัดดงหนองตอ นายอภิชัย พลเสน ปลัดอำเภอ ปฏิบัติหน้าที่แทนนายอำเภอม่วงสามสิบ ประธานกล่าวเปิดการปฏิบัติธรรม

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองตราตั้ง พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท พระครูโสภณอัครทร

610315 08งานบุญ ฉลองตราตั้ง พัดยศ รองเจ้าคณะอำเภอชั้นโท พระครูโสภณอัครทร เจ้าอาวาสวัดนาห่อม/รองเจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี กล่าวสัมโมทนียกถา นายฮวงเซ็ง แช่ลี้

อ่านเพิ่มเติม...

งานบำเพ็ญบุญครบ ๗ วัน พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์

610312 06พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงพระธรรมเทศนา งานบำเพ็ญบุญครบ ๗ วัน สัตตมวาร พระครูโพธินิโครธาภิรักษ์ อดีตที่ปรึกษาเจ้าคณะอำเภอโพธิ์ไทร /

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล พระรัตโนภาสวิมล

610311 001พิธีทำบุญเจริญอายุวัฒนมงคล วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ เจ้าคณะพระสังฆาธิการคณสงฆ์ ภาค ๑๐ ทุกระดับชั้น

อ่านเพิ่มเติม...

งานสมโภชวัดทุ่งช้าง ( พระเจ้าใหญ่ศรีอุดมรัตน์ )

610310 19วันที่ ๑๐ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๐ น. ร่วมงานสมโภชวัดทุ่งช้าง ( พระเจ้าใหญ่ศรีอุดมรัตน์ ) หลวงพ่อพระครูไพศาลธรรมประสุต เจ้าคณะอำเภอทุ่งศรีอุดม ประธานฝ่ายสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรม

610309 1 04วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๐ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ( ป.ธ.๙ Ph.D. ) เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานเปิดโครงการปฐมนิเทศและพัฒนาสมรรถนะพระสอนศีลธรรมในโรงเรียน

อ่านเพิ่มเติม...

ฉลองศรัทธาญาติโยม ( กลางโทง )

610313 04วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๑.๐๐ น.หลวงพ่อพระครูสุทธิพัฒนากิจ เจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น นำคณะสงฆ์อำเภอน้ำขุ่น และเพื่อนสหธรรมิกหลวงพ่อพระครูวชิรปัญญาวิสุทธิ์ เลขานุการเจ้าคณะอำเภอน้ำขุ่น

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีรดน้ำศพพระกันหา อนุตฺตโร ( โสมาพิมพ์ )

610309 07วันที่ ๙ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๐๐ น.กราบขอบพระคุณในความเมตตาของหลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ เจ้าคณะอำเภอเดชอุดม อาจารย์พระครูสิริญาณสังวร รองเจ้าคณะอำเภอเดชอุดม ( ฝ่ายการศึกษา ) ได้มอบผ้าไตร

อ่านเพิ่มเติม...

พิธียกฉัตร ๙ ชั้น ประดิษฐานบนยอดเจดีย์ชยันตรีศรีรัตนะ

610304 005วันที่ ๔ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๐๙.๓๙ น.พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี ป.ธ.๙ รองเจ้าคณะภาค ๑๐ เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ หลวงพ่อพระครูเวตวันวรกิจ ประธานดำเนินงาน ท่านเมธาศิษฏ์ ฉัตรคุปต์ชนรดี

อ่านเพิ่มเติม...

สมโภชวัดอุดมพัฒนา และงานบุญประจำปี ๒๕๖๑

610302 01ค่ำคืนวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๑.๐๙ น.พระเดชพระคุณพระรัตโนภาสวิมล รองเจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา เจ้าคณะพระสังฆาธิการเจริญพระพุทธมนต์

อ่านเพิ่มเติม...

ร่วมงานบุญ ๑๐๐ ปี บ้านท่าศาลา ตำบลชีทวน(ชีซ่วน)

610302 2 05พระเทพปัญญามุนี เจ้าอาวาทวัดอาวุธวิกษิตาราม พระเทพกิตติโมลี ผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดเบญจมบพิตรฯ/ประธานสงฆ์วัดศรีนครินทร์ฯ สวิสเซอร์แลนด์ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ร่วมงานบุญ ๑๐๐ ปี บ้านท่าศาลา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดนาใต้

610302 12พิธีตัดหวายลูกนิมิตผูกพัทธสีมา วัดนาใต้ ตำบลกระโสบ อำเภอเมืองฯ จังหวัดอุบลราชธานี มีนายสิทธิขัย โควสุรัตน์ ประธานฝ่ายฆราวาส พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ประธานสงฆ์

อ่านเพิ่มเติม...

แสดงพระธรรมเทศนาสวดสมโภชวัดป่านาเยีย

610301 1 28วันที่ ๑ มีนาคม ๒๕๖๑ เวลา ๒๒.๐๙ น.พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ ป.ธ.๙ Ph.D. เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาแสดงพระธรรมเทศนา พระเดชพระคุณพระศรีรัตโนบล ป.ธ.๙ Ph.D. เจ้าคณะอำเภอวารินชำราบ

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดมณีวนาราม

610301 01พิธีเวียนเทียน เนื่องในวันมาฆบูชา ที่วัดมณีวนาราม โดยมีนายจิโรจน์ โชติพันธ์ อดีตผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ/สว.จังหวัดศรีสะเกษ โยมหน้าวัด เป็นประธานบูชาพระรัตนตรัย เพื่อเริ่มพิธีเวียนเทียน

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล

610228 2 06พิธีเจริญพระพุทธมนต์เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคลแด่ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร และสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ ๙ ที่วัดมณีวนาราม วันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

ยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหอไตร บ้านโพนทอง

610228 13พระเทพกิตติโมลี เจ้าอาวาสวัดศรีนครินทร์ สวิสเซอร์แลนด์ พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี ในงานยกช่อฟ้าพระอุโบสถวัดหอไตร บ้านโพนทอง อำเภอเขื่องใน จังหวัดอุบลราชธานี ๖๑/๐๒/๒๘

อ่านเพิ่มเติม...

งานสมโภชอุโบสถวัดโคกชำแระ ๖๑/๐๒/๒๐

610220 16วันที่ ๒๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๐๑.๐๐ - ๐๔.๐๐ น. อาจารย์พระครูกิตติอุดมคุณประธานดำเนินงาน จัดงานสมโภชอุโบสถวัดโคกชำแระ และงานบุญประจำปี ( บุญ...มหาชาติ )

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีพระราชทานเพลิงศพพระครูขันติพัฒนโสภณ

610224 002เมื่อเวลา ๑๐.๐๐ – ๑๖.๓๐ น.วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นประธานฝ่ายสงฆ์ แสดงพระธรรม...เทศนา และพิจารณาผ้ามหาบังสุกุล

อ่านเพิ่มเติม...

สวดถอนสมานสังวาสสีมา วัดป่าไร่

610225 01วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๐๙ – ๑๔.๓๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติ...สมานสังวาสสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

สวดถอนสมานสังวาสสีมา ณ วัดหนองทัพ

610225 1 12วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ เวลา ๑๕.๓๙ – ๑๖.๕๐ น. พระเดชพระคุณพระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติ...สมานสังวาสสีมา

อ่านเพิ่มเติม...

พิธีปิดทอง ฝังลูกนิมิต วัดอาศรมสันติวันฯ

610218 2 002พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี เมตตาเป็นองค์สวดถอนสมานสังวาสสีมา สมมติสมานสังวาสสีมา สมมติติจีวราวิปปวาส ในช่วงบ่าย พระเดชพระคุณพระศรีรัตโนบล

อ่านเพิ่มเติม...

ผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต ณ อุโบสถวัดอุดรภาราม

610218 1 03พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี แสดงสัมโมทนียกถา งานผูกพัทธสีมาตัดหวายลูกนิมิต พร้อมพระภิกษุ ๕ รูป และตัวแทนญาติโยมนำโดย พลเรือตรีพิสิษฐ์ ทองดีเลิศ ผบ.นรข.เดินทักลูกนิมิต ทั้ง ๘ ทิศ ณ อุโบสถวัดอุดรภาราม

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการแพทย์อาสาถวายตรวจสุขภาพพระภิกษุ

610218 17โครงการแพทย์อาสาถวายตรวจสุขภาพพระภิกษุ ฯ โดยมี ศาตราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์เกษม วัฒนชัย ประธานฝ่ายคฤหัสถ์ พระพรหมวชิรญาณ กรรมการมหาเถรสมาคม/เจ้าอาวาสวัดยานนาวา ประธานฝ่ายบรรพชิต

อ่านเพิ่มเติม...

ประชุมตามมติฯที่๑๔๓/๒๕๔๖ ครั้งที่๑/๒๕๖๑

610216 07พระเดชพระคุณพระเทพวิสุทธิโมลี รองเจ้าคณะภาค ๑๐ ปฏิบัติหน้าที่แทน พระเดชพระคุณพระพรหมสิทธิ เจ้าคณะภาค ๑๐ เปิดและปิด การประชุมตามมติมหาเถรสมาคม ที่ ๑๔๓ / ๒๕๔๖ ครั้งที่ ๑ / ๒๕๖๑

อ่านเพิ่มเติม...

เยี่ยมญาติโยมและพระภิกษุที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา

610213 1 04พระเทพวราจารย์ เจ้าคณะจังหวัดอุบลราชธานี พาคณะอาจารย์ที่มาจัดการสอบบาลีสนามหลวง เยี่ยมญาติโยมและพระภิกษุที่ โรงพยาบาล ๕๐ พรรษา

อ่านเพิ่มเติม...

โครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพของบุคคลากรฯ

610213 08พระเทพวราจารย์ จจ.อุบลราชธานี/รอง อธ.มจร.วข.อบ. ประธานเปิดโครงการส่งเสริมและสนับสนุนคุณภาพของบุคคลากร สายสนับสนุน ของมหาวิทยาลัยจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตอุบลราชธานี

อ่านเพิ่มเติม...